O NAS OFERTA REGULAMIN TRASY CENNIK BEZPIECZEŃSTWO GALERIA NOCLEGI

Regulamin

1. Sprzęt wypożycza się na zasadach odpłatnosci w oparciu o obowiązujący cennik, na podstawie dowodu tożsamości.
2. Osoba lub osoby korzystającego ze sprzętu w/w wypożyczalni same odpowiadają za swoje bezpieczeństwo, zdrowie oraz mienie
3. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać ze sprzętu pływającego.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie korzystania z kajaka należy mieć na sobie dobrze dopasowaną i zapiętą kamizelkę ratunkowo - asekuracyjną.
5. Z prawa samodzielnego wynajęcia sprzętu pływającego korzystać mogą wyłącznie osoby powyżej 17 roku życia.
6. Wypożyczający odpowiada materialnie za wypożyczony sprzęt, w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub zapłacenia równowartości za sprzęt.
7. Wypożyczający przyjmuje do wiadomości, że nie zwrócenie wynajętego kajaka, sprzętu lub innego przedmiotu stanowi przestępstwo przywłaszczenia zgodnie zart. 284 KK i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
8. Z wypożyczonego sprzętu może korzystać osoba lub grupa osób, której sprzęt wypożyczono. Odstąpinie osobom trzecim lub samowolna zamiana sprzętu jest niedozwolona.
9. Korzystających ze sprzętu wodnego obowiązuje zasada bezwzględnego podporządkowania się przepisom o poruszaniu się po wodach śródlądowych oraz poleceniom służby wodnej, Policji, WOPR i procowników wypożyczalni.
10. Załoga kajaka składa się z 2 osób dorosłych i dziecka do lat 6 jeżeli kajak jest do tego przystosowany.
11. Dla grup zorganizowanych wypożyczalnia swoje usługi uzgadnia z organizatorem i to on ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt i bezpieczeństwo grupy.
12. Prosimy o przestrzeganie w/w regulaminu.


Podpisał
właściciel wypożyczalni